How We Begin

An example of where you can put an image of a project, or anything else, along with a description.An example of where you can put an image of a project, or anything else, along with a description.

An example of where you can put an image of a project, or anything else, along with a description.An example of where you can put an image of a project, or anything else, along with a description.

DERNEK YÖNETİM KURULU

Dr. Hamza KANDEMİR

Dernek Başkanı


Dr. Mustafa KARABOYACI

Dernek Başkan Yardımcısı

Öğr. Gör. Serkan ÖZDEMİR

Yönetim Kurulu Asil Üye

Arş. Gör. Abdullah BERAM

Yönetim Kurulu Asil Üye

Öğr. Gör. Serdar Aydoğan

Yönetim Kurulu Asil Üye

Orm. Yük. Müh. Tunahan ÇINAR

Yönetim Kurulu Asil Üye

Öğr. Gör. Serhat DURANAY

Yönetim Kurulu Asil Üye