Sempozyumlar

ULUSLARARASI SEMPOZYUMLAR

International Conference on Science and Technology (ICONST 2018)

  • 5-9 Eylül 2018 tarihlerinde Prizren/KOSOVA’da gerçekleşmiştir.
  • 15 farklı ülkeden 185 katılımcı 278 çalışma sunmuştur.
  • 7 farklı SCI, SCI-Expanded, Tr-Dizin ve International Indexli dergilerle anlaşılarak yayın olanağı sunulmuştur.
  • 1000 sayfalık Proceedings and Abstracts Book yayınlanmıştır.

International Conference on Social Science Research (ICONSR 2018)

  • 5-9 Eylül 2018 tarihlerinde Prizren/KOSOVA’da gerçekleşmiştir.
  • 7 farklı ülkeden 55 katılımcı 82 çalışma sunmuştur.
  • 5 farklı ESCI, Tr-Dizin ve International Indexli dergilerle anlaşılarak yayın olanağı sunulmuştur.
  • 230 sayfalık Proceedings and Abstracts Book yayınlanmıştır.

International Conference on Science and Technology (ICONST 2019)

ICONST konferansı bu yıl Üniversiteler arası kurul doçentlik başvuru şartları ve Bilim Alanlarına uygun olarak üç farklı alana ayrılmıştır. Bu konferanslar

International Conference on Engineering Sciences and Technology ICONST- EST

International Conference on Life Sciences and Technology ICONST- LST

International Conference on Natural Sciences and Technology ICONST- NST

International Conference on Social Science Research (ICONSR 2019)

Bu yıl ikincisi düzenlenen ICONST ve ICONSR sempozyumları Kutbilge Akademisyenler Derneği tarafından Prizren Üniversitesi ev sahipliğinde 26-30 Ağustos 2019 tarihleri arasında Kosova Prizren’de gerçekleştirilmiştir. Sempozyumlara 15 farklı ülkeden 150 araştırmacı yaklaşık 250 bildiri ile katılmıştır. “Sürdürülebilir Teknoloji için Bilim” teması ile gerçekleştirilen sempozyumda araştırmacılara bildirileri için SCI ve uluslararası indeksli dergiler olmak üzere farklı dergilerde yayın imkanları sağlanmıştır. Sempozyum Prizren Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir.

KUTBİLGE AKADEMİSYENLER DERNEĞİ

TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ YAYINCILIK FAALİYETLERİ

Bilge Internatıonal Journal of Scıence and Technology Research – Dergi

International Conference on Science and Technology – Kitap

International Conference on Social Science Research – Kitap

Yukarıda belirtilen tüm süreli yayın olan dergiler ve süresiz yayın olan kitaplar;

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI tarafından 42086 sertifika no ile dernek adına verilen

KUTBİLGE AKADEMİSYENLER DERNEĞİ DAĞITIM, SATIŞ, YAYINEVİ tarafından yayınlanmaktadır.