Yönetim

DERNEK YÖNETİM KURULU

Dr. Hamza KANDEMİR – Dernek Başkanı

Dr. Mustafa KARABOYACI – Dernek Başkan Yardımcısı

Öğr. Gör. Serkan ÖZDEMİR – Yönetim Kurulu Asil Üye

Arş. Gör. Abdullah BERAM – Yönetim Kurulu Asil Üye

Öğr. Gör. Serdar Aydoğan – Yönetim Kurulu Asil Üye

Orm. Yük. Müh. Tunahan ÇINAR – Yönetim Kurulu Asil Üye

Öğr. Gör. Serhat DURANAY – Yönetim Kurulu Asil Üye